I posiedzenie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Milanówka

W poniedziałek 17 czerwca br. odbyło się I posiedzenie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Milanówka. Na początku nastąpiło wręczenie powołań dla członków Rady Gospodarczej oraz ich autoprezentacja. Przewodniczącym został wybrany Pan Arnold Lis, a jego zastępcami są Pani Maria Winiarska oraz Pan Radosław Fastyn. Głosowanie odbywało się jawnie poprzez podniesienie ręki. Podczas posiedzenia dyskutowano na bieżące tematy bieżące…