Społeczna Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Milanówka

ul. Warszawska 34
05-822 Milanówek

 

E-mail: biuro@srgm.pl

Tel:(22) 3000-636

Współorganizatorzy projektu:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lokalnych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ,,Start Pro”

Adres siedziby: ul. Krzywa 2, 05-822 Milanówek

Adres do Korespondencji: ul. Warszawska 34, 05-822 Milanówek