Postulaty dla Rady i Urzędu Miasta zebrane podczas spotkań SRGM

 1. Stała podkomisja ds. rozwoju gospodarczego Milanówka – partnerzy do rozmów z przedsiębiorcami.

 2. Informator gospodarczy – wszystkie podmioty gospodarcze podzielone na branże – każdy w jednolitym formacie: na stronie miasta oraz 1 raz do roku w formie drukowanej dystrybuowane, jako dodatek do Biuletynu Miasta – informacja do wszystkich konsumentów i promocja lokalnych firm.

 3. Przeznaczenie terenów wzdłuż torów we wschodniej części miasta na zabudowę rekreacyjno-mieszkaniową – wzrost liczby mieszkańców spowoduje zwiększenie wpływów z podatków PIT oraz więcej pieniądza w lokalnym obrocie gospodarczym (większy popyt wewnętrzny).

 4. Zmiana zasad opodatkowania marketów – zlikwidować zwolnienia lub ulgi – zapewnienie lokalnym przedsiębiorcom równych szans gospodarczych oraz przeciwdziałanie zamykaniu firm i bezrobociu (lub przyznanie takich samych ułatwień dla lokalnych firm).

 5. Opracowanie koncepcji rewitalizacji targowiska miejskiego i jej zrealizowanie – aktywizacja drobnego handlu i przywrócenie atrakcyjności miejsca.

 6. Zgoda na uruchomienie cyklicznych kiermaszy w ciągu ulicy Warszawskiej – pobudzenie życia gospodarczego w centrum miasta: możliwość pokazania się lokalnych firm i możliwość atrakcyjnych zakupów dla mieszkańców.

 7. Zagospodarowanie Turczynka w kierunku centrum sportu, rekreacji i zdrowia wraz z zapleczem komercyjno-usługowym – stworzenie atrakcyjnego miejsca, które będzie magnesem ściągającym konsumentów z terenu całego województwa.

 8. Zmiana polityki miasta w zakresie wydawania zgód na budowę i rozbudowę budynków (złagodzenie rygorów) przeznaczonych do działalności gospodarczej poza rejonem parkowo-zabytkowym – zapobieżenie odpływowi firm do sąsiednich miejscowości.

 9. Promowanie przez Urząd Miejski firm płacących podatki w Milanówku np. poprzez bezpłatną możliwość wystawienia stoiska podczas Dni Miasta (oraz szereg innych zachęcających działań) – zachęcenie do rejestracji firm na terenie miasta.

 10. Współpraca Rady Miasta i Burmistrza poprzez konsultacje społeczne w sprawach mających wpływ na życie gospodarcze Milanówka ze Społeczną Radą Gospodarczą, jako reprezentantem interesów lokalnego biznesu, przed podjęciem decyzji i ich wprowadzeniem w życie – decyzje powinny prowadzić do rozwoju miasta przy zachowaniu równowagi interesów różnych grup społecznych.

 11. Atrakcyjność gospodarcza miasta – dążenie władz miasta, aby Milanówek stał się w Polsce miejscem o najwyższym indeksie wolności gospodarczej – doprowadzenie do sytuacji, w której Milanówek stanie się doskonałym miejscem do pracy i prowadzenia biznesu.

 12. Ochrona przedsiębiorców przez Urząd Miasta przed szkodliwymi działaniami (na granicy prawa / poza granicą rozsądku) ze strony instytucji (np. PINB; SANEPID; PIP, URZĄD oraz IZBA SKARBOWA; PIH) – pomoc przy ukróceniu nadgorliwości przedstawicieli instytucji.

 13. Wdrożenie procedury „Przyjazny Urząd” m.in. poprzez powstrzymanie żądania dostarczenia dokumentów, jeśli znajdują się one już w posiadaniu innych urzędów – statystyki podają, że średni czas spożytkowany na załatwianie spraw urzędowych wynosi w Polsce około 400 godzin rocznie.

 14. Opracowanie Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta i Gminy z uwzględnieniem rozwoju gospodarczego – zapewnienie długofalowego rozwoju miasta (przeznaczenie terenu po fabryce MIFAM na tereny mieszkaniowo-usługowe).

 15. Zmiana planu zagospodarowania dla centrum miasta, gdzie są narzucone obowiązki przeznaczenia parterów budynków na działalność handlowo-usługową – swoboda decyzji dla inwestorów uzależniona od koniunktury gospodarczej.

 16. Marka Milanówek – współpraca Urzędu Miasta przy promocji najlepszych lokalnych firm.

 17. Wirtualny Spacer po Milanówku – zwiedzanie historycznych miejsc miasta z lektorem – aplikacja na smartfon – ogólnopolska promocja miasta.

Fundacja „Start Pro”, jako autor tego pomysłu, deklaruje pomoc w marketingowo-reklamowym dopracowaniu fabuły przewodnika – atrakcyjna forma dla odbiorców.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy – rozwijajmy Milanówek!